HOLIDAY RULES

Have you ever heard of Holiday Rules? 
If your answer is no, let me share some rules with you.


1) Be generous
2) Lead a helping hand
3) Smile to a stranger
4) Spread joy


5) Give extra hugs to the ones you love
6) Make your own kind of magic
7) Sing songs


8) Look for ways to shine
9) Be grateful
10) Create memories


Happy Holidays!


TEXTURED CHRISTMAS

Tis het seizoen om vrolijk te zijn, tijd om mijn kerst opbergboxen te openen...
Tis the season to be jolly, time to open my stored Christmas boxes...


het huis te decoreren     -     to decorate my home


om de koffie in te schenken in een van mijn kerst-kopjes
to pour coffee into one of my Christmas cups


en om wat foto's te maken      -     and to take some pictures 


Het is geen geheim dat ik dol ben op texturen en Kerstin Frank heeft geweldige texturen 
die je gratis kunt downloaden op Flickr.

It's no secret that I love textures and Kerstin Frank has awsome textures 
which you can download for free on Flickr.


De kerstboom is versiert en de kaarsen branden,
The Christmas Tree is decorated and the candles are lit,


nu is het tijd om te genieten.
now it's time to enjoy.


FRUGAL STILL LIFE PHOTOGRAPHYI've signed up to participate in an upcoming online course for still life photography, 

you can join too. 

If you're interested click HERE to check it out @ Cheryl McCain Photography.

I am so excited!Vandaag heb ik mij aangemeld om in Januari 2014 deel te nemen aan een GRATIS 
online cursus voor stilleven fotografie en jij kan natuurlijk ook mee doen!

Als je geïnteresseerd bent klik HIER om je aan te melden.


GOOD MORNING

Good morning!
May your worries be light
May your joy be great
May your cup overflow


and may your heart be filled with...


Sending some Sunhine your way,


HAVE A WONDERFUL SUNDAY!


FRIDAY FINDS

I can't paint, but I found a way to transform my image into a canvas.
Ik kan niet schilderen, maar ik vond een manier om mijn foto te transformeren tot schilderij.

Linking to FRIDAY FINDS


On some blogs there are already beautiful pictures of  first snow, but we'll have to wait 
a little longer for Winter to arrive and just enjoy the colors of Autumn for now.


Op sommige blogs zijn er al prachtige foto's van de eerste sneeuw te zien, maar wij zullen
 nog even moeten wachten en genieten daarom nog even van de herfstkleuren.


Every leaf speaks bliss to me, fluttering from the Autumn tree.
~Emily Bronte ~


Have a wonderful weekend,
Fijn weekend,


RAINY DAYS

It's grey and wet outside, but fortunately I was able 
to take a few pictures inside.

Het is grijs en nat buiten, maar gelukkig heb ik binnen
nog een paar foto's kunnen maken.


I love still life photography and sometimes there's something that 
catches my eye, like this lovely Physalis.

Ik hou van stilleven fotografie en soms is er iets dat mijn aandacht
trekt, zoals deze chinese lamipon.


and photographing flowers is always worthwhile

 en bloemen fotograferen is altijd de moeite waard


I am a mug lover and occasionally I can't resist the urge to buy one abroad. 
Do you have a favorite mug?

Ik ben een mok-o-holic en zo nu en dan kan ik de drang niet weerstaan 
om er eentje in het buitenland te kopen. Heb jij een favoriete mok?

Linking to FRIDAY FINDS


NOVEMBER

A walk in the Citypark in Maastricht...
Een wandeling in het Maastrichtse Stadspark...


and I was not the only one enjoying Nature
en ik was niet de enige die genoot van de natuur


AUTUMN'S PALETTE

The storm has passed and yesterday we had a wonderful sunny day...
time to go out and take some pictures.


De storm is voorbij en gisteren was een zonnige dag... 
tijd om naar buiten te gaan voor een paar foto's.
Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting 
and AUTUMN a mosaic of them all.
~Stanley Horowitz~


Linking to FRIDAY FINDS

Have a wonderful weekend!
Fijn weekend!


ONE CAN'T HAVE TOO MANY PUMPKINS IN OCTOBER

I can't get enough of pumpkins, they are not only decorative but also very photogenic.
Ik krijg geen genoeg van pompoenen, ze zijn niet alleen decoratief maar ook heel fotogeniek.A while ago I bought a beautiful mug that I had not photographed, so I immortalized my mug
and edited the image with a Photoshop effect. The result was that the mug became even more   beautiful than in reality.

Een tijdje geleden heb ik een mooie mok gekocht die ik nog niet gefotografeerd had, dus heb ik 
van de week mijn mok vereeuwigd en de foto bewerkt met een Photoshop effect. Het resultaat 
was dat ik de mok nu zelfs mooier vind dan in werkelijkheid. 


After her French manicure my daughter in law came over for a cup of coffee, so I took 
advantage of this opportunity to take a picture... of course with a pumpkin in her hands :)

Na haar French manicure kwam  mijn schoondochter op bezoek voor een ​​kopje koffie, dus maakte ik gebruik van deze gelegenheid om een ​​foto te maken... natuurlijk met een pompoen in haar handen :)


I never had creative writing skills but now I'm going through a Photographers block 
and it's very frustrating. So, I'm going to figure out how to solve my problem.

Ik had nooit creatieve schrijfvaardigheden, maar nu heb ik een Fotografie blokkade en dat is 
heel frustrerend kan ik je vertellen. Dus, ik ga uitzoeken hoe ik mijn probleem kan oplossen.


and for everyone who celebrate Halloween...
en voor een ieder die Halloween viert...
H A P P Y   H A L L O W E E N !


EMBRACING THE CHANGE

I'm embracing the change of this glorious season
Ik omarm de verandering van dit glorieuze seizoen“I'm so glad I live in a world where there are Octobers.” 
-L.M. Montgomery-Linking to TUESDAY MUSE ,
I can't get enough of using Nancy's texture "Jennifer" over and over again :)Watch with glittering eyes the whole world around you because
the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places
-Roald Dahl-


I wish that the
warm glow of Autumn
fills your heart
with comfort and joy