IMPATIENCE

We hebben een paar zomerse dagen gehad... nu dalen de temperaturen tot het niveau van de herfst :(
Waar is de rest van de zomer, of ben ik gewoon ongeduldig?


We' ve had a few summer days ... now temperatures are dropping to the level of fall :(
Where is the rest of summer, or am I just impatient?


Vorige week was er af en toe een beetje zonneschijn...
Last week there was occasionally a bit of sunshine...


Linking to TUESDAY MUSE
( Kim Klassen Texture "Les Fleurs" )


" In summer, the song sing itself. "   ~ William Carlos Williams ~


I'm impatiently praying for patience AND sunshine ;)


GOODBYE GOOGLE READER, WELCOME FEEDLY & BLOGLOVIN

Google Reader stopt per 1 juli, dit wil zeggen dat je leeslijst verdwijnt. 
Er bestaat nu onzekerheid of Google Friend Connect binnenkort ook zal verdwijnen.

Aangeraden wordt om je blog bij Feedly én Bloglovin aan te melden, 
Feedly in plaats van Google Reader én Bloglovin in plaats van Google Friends Connect.

Link om via Bloglovin je reader te importeren
http://www.bloglovin.com/import/reader


Google Reader stops by July 1, this means that your reading list disappears.
There is also uncertainty if Google Friend Connect will soon disappear too.

So it is advisable to register your blog with Feedly and Bloglovin
Feedly instead of Google Reader and Bloglovin instead of Google Friends Connect.

Link to import your reader through  Bloglovin
http://www.bloglovin.com/import/reader


I like people who smile when it's raining!


IN MY LITTLE GARDEN

In mijn kleine tuin groeit alles in potten...  *Viburnum plicatum op stam*
  In my little garden everything grows in pots...  *Summer Snowflake*


* Hydrangea Annabelle *


* Lobelia *


* Toscaanse Jasmijn - Tuscan Jasmine *


* Zonnehoed in knop  - Echinacea purpurea "SUNDOWN" knob *


Nog even wachten... voordat ik de bloem in vol ornaat kan bewonderen.
I have to wait a little bit longer... before I can admire the flower in full regalia.


Linking to TUESDAY MUSE, I used Nancy's lovely Texture nc_0607A LITTLE THANK YOU NOTE

Hallo lieve dames, 
Een jaar van chemo, bestraling en operaties is eindelijk achter de rug! Ik ben blij te kunnen melden dat de laatste operatie en het herstel van mijn lief voorspoedig is verlopen. Een jaar dat ons beiden meer energie gekost heeft dan we gedacht hadden, waardoor mijn time-out  langer duurde dan gepland. We zijn nu heerlijk uitgerust en genieten met volle teugen van het leven.

Hello dear ladies,
A year of radiation, chemotherapy and surgery's is finally behind us! I am happy to report that the last operation and recovery of my love went smoothly. A year that cost us both more energy than we had expected and therefore led to a longer time-out than planned. We are now well rested and enjoying the fullest of life.


Het duurt slechts een moment om dank je wel te zeggen, maar jullie hartverwarmende woorden zullen 
een lange tijd herinnerd worden. Ook namens mijn Lief zeg ik: "DANK JE WEL!"

It only takes a moment to say thank you, but your heartfelt words will be remenbered a long time.
Also on behalf of my Love I say: "THANK YOU!"


De komende week kom ik bij jullie op bezoek om gezellig bij te lezen en weer te genieten van de mooie foto's die ik gemist heb, tot dan!


The coming week I will come over and visit you, to read up. I'm looking forward to see all the beautiful photos I've missed, until then!


Liefs/Love,
B.