ONE CAN'T HAVE TOO MANY PUMPKINS IN OCTOBER

I can't get enough of pumpkins, they are not only decorative but also very photogenic.
Ik krijg geen genoeg van pompoenen, ze zijn niet alleen decoratief maar ook heel fotogeniek.A while ago I bought a beautiful mug that I had not photographed, so I immortalized my mug
and edited the image with a Photoshop effect. The result was that the mug became even more   beautiful than in reality.

Een tijdje geleden heb ik een mooie mok gekocht die ik nog niet gefotografeerd had, dus heb ik 
van de week mijn mok vereeuwigd en de foto bewerkt met een Photoshop effect. Het resultaat 
was dat ik de mok nu zelfs mooier vind dan in werkelijkheid. 


After her French manicure my daughter in law came over for a cup of coffee, so I took 
advantage of this opportunity to take a picture... of course with a pumpkin in her hands :)

Na haar French manicure kwam  mijn schoondochter op bezoek voor een ​​kopje koffie, dus maakte ik gebruik van deze gelegenheid om een ​​foto te maken... natuurlijk met een pompoen in haar handen :)


I never had creative writing skills but now I'm going through a Photographers block 
and it's very frustrating. So, I'm going to figure out how to solve my problem.

Ik had nooit creatieve schrijfvaardigheden, maar nu heb ik een Fotografie blokkade en dat is 
heel frustrerend kan ik je vertellen. Dus, ik ga uitzoeken hoe ik mijn probleem kan oplossen.


and for everyone who celebrate Halloween...
en voor een ieder die Halloween viert...
H A P P Y   H A L L O W E E N !


EMBRACING THE CHANGE

I'm embracing the change of this glorious season
Ik omarm de verandering van dit glorieuze seizoen“I'm so glad I live in a world where there are Octobers.” 
-L.M. Montgomery-Linking to TUESDAY MUSE ,
I can't get enough of using Nancy's texture "Jennifer" over and over again :)Watch with glittering eyes the whole world around you because
the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places
-Roald Dahl-


I wish that the
warm glow of Autumn
fills your heart
with comfort and joy


WHERE ARE THE MUSHROOMS?

"Isn't it amazing, the spider's bed
spun in a night out of a web
The structure divine
made in a nights' time
Makes me wonder who put
the design in its head?"
-Gail Gusman-


I saw so many beautiful mushrooms passing in blog land,
but this was the only one I could find :(

Ik zag zoveel prachtige paddestoelen voorbij komen in blogland, 
maar deze was de enige die ik kon vinden :( 


 but I found beautiful Rose hips everywhere   -   maar ik vond wel overal  prachtige rozenbottels


and Physalis blooming in my neighbours garden - en chinese lampionnetjes in de tuin van mijn buren


  I picked my own delicious apples at a local orchard - Ik plukte heerlijke appels bij de boer


  Meanwhile the sun was shining through the foliage - Ondertussen scheen de zon door het gebladerte


The sky was dull, so I edited this image with a wall texture
De lucht was saai, dus bewerkte ik deze foto met een muur textuur


I was searching  for Mushrooms and found just one, but it was a wonderful walk!


Ik was op zoek naar paddestoelen en vond slechts een, maar het was een prachtige wandeling!


...and tomorrow     -     ...en morgen


my Love will be 67 - wordt mijn lief 67 jaar

My Love,
The warmth and kindness
of your heart
Makes you more beautiful
year after year
H A P P Y    B I R T H D A Y !


AFTER A FEW DAYS IN BED WITH THE FLU...

Na een paar dagen in bed met de griep, kon ik vandaag eindelijk weer naar buiten om foto's te maken...
en zoals normaal zitten er dan foto's bij die linea recta de prullenbak in gaan, maar met een beetje bewerken werden deze plaatjes toch nog blog waardig.


After a few days in bed with the flu, I could finally go outside to take pictures ... and as usual there       are pictures which headed straight into the trash, but with a little editing these pictures became blog worthy.

Zelfs de grootste eik, is ooit een klein eikeltje geweest!


Tiny acorns become mighty oaks!


De kleuren van de herfst... is paars een herfst kleur?


The colors of  Fall... is purple an autumn color?


Tot de volgende keer - Until next time