SUMMER BREAK

Zomervakantie
tijd om onze vrienden te bezoeken, tijd om eindelijk onze badkamer renovatie te voltooien en tijd om te relaxen...dus tijdens de pauze geen nieuwe blog posts.

Summer break
time to visit our friends, time to finally finish our bathroom redo and time to relax... so during my break there will be no new blog posts.

Ik wens jullie een zonnige en gezellige zomervakantie toe. Tot na de zomer pauze!
Wishing you a sunny and pleasant summer holiday. See you after the break!WHAT MAKES YOU JUMP FOR JOY?

The cheerful colors of summer... makes my heart jump for joy.
De vrolijke kleuren van de zomer... maken dat mijn hart springt van vreugde.


What makes you jump for joy?
Wat maakt dat jij gaat springen van blijdschap?


My heart jumps for joy when I receive gestures of love from my hubby, kids, friends  
and yes even from my neighbours dog.

Mijn hart springt van blijdschap als ik gebaren van liefde ontvang van mijn Lief,
kinderen, vrienden en ja zelfs van de hond van mijn buren.


It jumps for joy when I have accomplished something as simple as cooking a 
meal, making someone smile and doing a good deed for another.

Het springt van vreugde als ik iets eenvoudigs heb bereikt zoals het koken van een maaltijd,
iemand aan het lachen heb gemaakt en het doen van een goede daad voor een ander.


My heart jumps for joy when I hear a particular song or a piece of music 
that reminds of someone or some event.

Mijn hart springt van blijdschap als ik een bepaald lied of een muziekstuk 
hoor dat doet denken aan iemand of een evenement.


When I read a story of triumph over handicaps or the heroism 
of a simple person, my heart jumps for joy.

Als ik een verhaal van triomf over handicaps of de heldhaftigheid gelezen 
heb van een eenvoudig mens, springt mijn hart van vreugde.


Quiet time for reflection , that’s when my heart jumps for joy too.
Stilte voor bezinning dat is wanneer mijn hart ook springt van blijdschap!


I am grateful that I experience such moments of joy in my day to day life.
Ik ben dankbaar dat ik zulke momenten van vreugde ervaar in mijn dagelijks leven.WONDERFUL WEEDS

The weeds bloom abundantly...
Het onkruid bloeit in overvloed...


Linking to FLORAL LOVE


Weeds are flowers too, once you get to know them
 ~ A.A. Milne ~A weed is but an unloved flower 
~ Ella Wheeler Wilcox ~May all your weeds be wildflowers 
~ Unknown ~


...but don't forget to
stop watering the weeds in your life and start watering the flowers!
~Unknown~


TEXTURED PEONIES

On the blog of JUNE I saw beautiful peonies in soft pastel shades and I have done 
just the opposite by adding dark colored textures...

Op de blog van JUNE zag ik prachtige pioenrozen in zachte pastel tinten en ik 
heb juist het tegenovergestelde gedaan...


I love my new Custom Fill Alphabet 
Ik ben dol op mijn nieuwe Alfabet die je kunt vullen met je eigen gekozen/gemaakte achtergrond
HAVE A GREAT WEEK!
FIJNE WEEK!