SEND ME A LETTER

Ik hou van handgeschreven brieven en kaarten, het is persoonlijk, het ontroert en
 raakt telkens weer mijn hart. I love handwritten letters and Postcards, 
it’s up close and personal and always touches my heart.   


Ga zitten en leg een deel van jou in een handgeschreven brief, om een verhaal te 
vertellen of een emotie te uiten aan een voor jou belangrijk persoon. Niets 
getuigt van meer respectvoor de ander dan een handgeschreven brief, geen 
liefdesverklaring per email, geen leuk sms bericht of een opbeurend 
telefoongesprek zal ooit liefdevol gebundeld in een mooie doos bewaard en 
gekoesterd worden voor jaren  en jaren. Ja, handgeschreven brieven hebben
zelfs het vermogen om een glimlach te toveren op de gezichten van 
eenzame of verdrietige mensen. 

Sit down and put a part of you into a handwritten letter, to tell a story or express 
an emotion to someone important to you. Nothing expresses more respect 
for another like a handwritten letter and no love email, text message or phone 
call will ever be carefully bundled into a memory box and savored for years 
to come. Yes, handwritten letters even have the ability to put smiles 
on the faces of lonely or sad people.Wanneer heb jij een handgeschreven brief gestuurd of ontvangen? 

When did you send or receive a handwritten letter?

No comments: